biuro@barf.pl (32) 220 12 58 centrala / fax. (32) 229 57 27

Barf jest skrótem angielskiego określenia: Biologically Appropriate Raw Food (Biologiczne Odpowiednie Surowe Jedzenie).

Dieta BARF została opracowana na podstawie wieloletnich badań nad żywieniem się zwierząt w trakcie procesu ewolucji . Za jej twórcę uważa się austalijskiego naukowca (lekarza weterynarii) dr Iana Billinghursta. Bazą wyjściową do opracowania diety BARF była teza, że każde zwierzę potrzebuje diety biologicznie odpowiedniej dla danego gatunku.

Optymalna dieta oznacza bowiem: zdrowie, prawidłowy rozwój do granic genetycznych możliwości, zdrowe potomstwo – dobrze przystosowane do środowiska.

Dobre żywienie pozwala zwierzętom maksymalnie wykorzystać ich potencjał i zachować energię oraz dobre zdrowie do późnej starości.