biuro@barf.pl (32) 220 12 58 centrala / fax. (32) 229 57 27

Jedynym producentem oryginalnego BARFA jest firma PRIMEX Sp. z o.o. Firma posiada patenty, oraz zarejestrowane i zastrzeżony w Urzędzie Patentowym znak towarowy i nazwę.