biuro@barf.pl (32) 220 12 58 centrala / fax. (32) 229 57 27
kurczak mięso mielone z kością (na zdjęciu) kurczak szyje całe kura rosołowa - cięta na 1/2 lub 1/4 kura rosołowa mięso mielone z kością[...]