...

Apetizer dla psa

15.00 

Apetizer dla psa to zmielone suszone żwacze wołowe. Intensywny aromat jest bardzo atrakcyjny dla psa i karma posypana apetizerem jest chętnie zjadana. Skład : 100% żwacz wołowy.

Dostępność: 10 w magazynie

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.