...

BARF Synergia

55.00 

Nasze mieszanki Beginning oraz Lifetime wzbogacamy o suplement diety. Jest to nasza autorska mieszanka, skomponowana we współpracy z dietetykiem zwierzęcym. Postanowiliśmy wprowadzić do sprzedaży naszą Synergię osobno jako samodzielny produkt.

Dostępność: 19 w magazynie

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.