...

Baranina

Produkt dostępny w kilku wariantach smakowych: baranina mielona z kości, baranina mielona bez kości, mix podrobowy barani, żołądki baranie z zawartością (kostka), żołądki baranie z zawartością.

Tagi:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.