...

Cielęcina

Cięlęcina dostępna w kilku wariantach smakowych: cielęcina mielona z kością, cielęcina mielona bez kości, delikates cielęcy, kości cielęce, kolanka cielęce.

Tagi:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.