...

Kaczka

Karma Barf z kaczką to dobre rozwiązanie dla zbilansowanej diety pupila, dostępne w kilku wariantach: mięso mielone z kością, szyje całe, skrzydło z kością.

Tagi:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.