Kurczak

Produkty z kurczaka są bogatym źródłem białka. W ofercie kilka wariantów: kurczak mięso mielone z kością, szyje całe, kura rosołowa – cięta na 1/2 lub 1/4, kura rosołowa mięso mielone z kością.