...

Kurczak


Produkty z kurczaka są bogatym źródłem białka. W ofercie kilka wariantów: kurczak mięso mielone z kością, szyje całe, kura rosołowa – cięta na 1/2 lub 1/4, kura rosołowa mięso mielone z kością.

Tagi:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.