...

Królik

Nasza karma zawiera wysokiej jakości mięso z królika, które charakteryzuje się wysoką zwartością białka i niską ilością tłuszczu. W ofercie posiadamy mielone mięso z królika z kością.

Tagi:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.